Uvira all stars – Karibu Uvira, uva-unit:

Hawa ni vijana wa Uvira (Sud-Kivu/DRC). Waza hawa vijana gisi wanavyo perform, wangepata uwezo napesa za kuendeleza kazi ya uimbaji? Wanaonyesha kama vijana wana uwezo wa kuyigeuza inchi ya vita na ubaguzi mara nyingi nakuyielekeza kwenye muelekeo muzuri wa maendeleo na kuishi pamoja. Ningefurahiya kuwaona vijana wengi wakiendeleza umaarufu wayo kwakuyielekeza inchi kwenye amani.
Wengine vijana kama hawa wamepoteleya kati yamakundi yenye silaha kabla wangefanya kazi mbali mbali kama hizi zinazowasaidiya kuendeleya. Ndiyo maana hawa waimbaji wanaomba viongozi kuijali Uvira. Munaziona barabara kwenye video zimebomolewa, hospitals zimeisha, masomo wazazi wanajilipiya, vijana wanakosa kazi na mengine kama hayo. Na siyo Uvira tu, fasi nyingi Kongo ni kama hivo. Kwanini viongozi wahawezi kuyigeuza hali hiyi? swali lakini sipati jibu haraka.
Ninachokiweza kama msaada nikuyiweka video hiyi kwenye blog.
Aksanti sana vijana wa UVIRA

Leave a Reply